Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-06-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2018Z11207".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20172018-2800
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2018-06-13
Datum van uitgifte 2018-06-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2018Z11207
Indiener R.M. Leijten
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-06-13
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het anonimiseren van vermogen via een commanditaire vennootschap (CV)
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2017-2018
Vraagnummer 2018Z11207