Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2018Z07903".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20172018-2187
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2018-04-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2018Z07903
Indiener C.G. van der Staaij
Indiener J.S. Voordewind
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-04-26
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Toenemende inperking van de godsdienstvrijheid in China
Uitgiftedatum 2018-04-26
Vergaderjaar 2017-2018
Vraagnummer 2018Z07903