Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-03-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2018Z04836".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20172018-1721
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2018-03-16
Datum van uitgifte 2018-03-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2018Z04836
Indiener J.A. Hennis-Plasschaert
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-03-16
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De benoeming van een nieuw hoofd van de Griekse “Parliamentary Budget Office”
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2017-2018
Vraagnummer 2018Z04836