Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-01-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2018Z00802".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20172018-1212
Aanhangsel ah-tk-20172018-1339
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2018-01-22
Datum van uitgifte 2018-01-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2018Z00802
Indiener F. Azarkan
Indiener S. Öztürk
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-01-22
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat de voorzitter van de Ulu moskee in Utrecht aangifte heeft gedaan tegen de PVV-lijsttrekker in Utrecht over zijn angstwekkende uitspraak over het afbranden van de Ulu moskee
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2017-2018
Vraagnummer 2018Z00802