Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-10-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2017Z13035".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20172018-275
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2017-10-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2017Z13035
Indiener A.H. Kuiken
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-10-02
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel The Hague Security Delta
Uitgiftedatum 2017-10-02
Vergaderjaar 2017-2018
Vraagnummer 2017Z13035