Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-09-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2017Z12844".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20172018-108
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2017-09-28
Datum van uitgifte 2017-09-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2017Z12844
Indiener B. Becker
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-09-28
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het niet tijdig beschikbaar zijn van digitale leermiddelen
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2017-2018
Vraagnummer 2017Z12844