Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-09-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2017Z12365".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20172018-189
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2017-09-20
Datum van uitgifte 2017-09-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2017Z12365
Indiener T.M.T. van der Lee
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-09-20
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het feit dat er een groei van 122% is geconstateerd in varianten van ransomware
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2017-2018
Vraagnummer 2017Z12365