Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2017Z10516".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-2491
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2017-07-20
Datum van uitgifte 2017-07-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2017Z10516
Indiener G.J.F. Popken
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-07-20
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat de Joint Strike Fighter (JSF) evenveel geheugen heeft als een Iphone
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2017Z10516