Vragen van het lid Popken (PVV) aan de Minister van Defensie over het bericht dat de Joint Strike Fighter (JSF) evenveel geheugen heeft als een Iphone (ingezonden 20 juli 2017).

Vraag 1

Bent u bekend met het onderstaand berichten?1 2

Vraag 2

Klopt het dat een JSF-toestel minder data kan opslaan dan de gemiddelde iPhone? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Kunt u puntsgewijs ingaan op de genoemde kritische punten in de artikelen?

Vraag 4

Deelt u de mening dat Nederland beter nu kan stoppen met deze vliegende Titanic, voordat hij voor de eerste keer officieel in gebruik wordt genomen? Zo nee, waarom niet?

Naar boven