Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2017Z08802".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-2203
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2017-06-22
Datum van uitgifte 2017-06-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2017Z08802
Indiener C.E. Ellemeet
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-06-22
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht NPO wil zendtijd Argos en Reporter halveren
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2017Z08802