Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over voortzetting en verharding van de ontgroeningsrituelen bij studentenverenigingen (ingezonden 24 mei 2017).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van een serie artikelen over ontgroeningsrituelen bij studentenverenigingen, zoals de ontgroeningsrituelen bij de Groningse studentenvereniging Vindicat?1 2 3

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de signalen en opvattingen die uit deze artikelen naar voren komen over de verharding van de ontgroeningscultuur, ondanks de roep een einde te maken aan excessen met geweld, vernedering en seksisme en zelfs de beëindiging van ontgroeningen?

Vraag 3

Deelt u de opvatting dat het erg zorgwekkend is dat een noodzakelijke cultuur van transparantie en rapportage over en van grensoverschrijdende «incidenten» door de betrokken onderwijsinstellingen nog steeds problematisch is en dat hiermee ook een voortzetting en verharding dreigt van de bovengenoemde ontgroeningen en de zwijgcultuur hierover?

Vraag 4

Herinnert u zich nog uw antwoord op eerdere vragen4 om universiteiten en hogescholen te dwingen tot een duidelijkere houding en hardere sancties tegen studentenverenigingen, ook via de bekostiging daarvan door de universiteit, in geval van ontgroeningen met geestelijke en fysieke mishandeling, intimidatie en seksisme richting medestudenten?

Bent u in het licht van deze berichtgeving en naar aanleiding van uw antwoord «dat u in gesprek was met universiteiten en hogescholen en stevig optreden verwacht bij ontoelaatbare incidenten» bereid om sancties richting onderwijsinstellingen niet te schuwen, indien zij dergelijke ontgroeningspraktijken onvoldoende en niet transparant aanpakken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Op welke wijze denkt u bij te kunnen dragen aan voorkoming van een eventuele verharding van de ontgroeningscultuur en het tegengaan van ontoelaatbare excessen bij ontgroeningen door studentenverenigingen?


X Noot
1

«Bek houden en luisteren feuten!» – NRC Handelsblad, 19 mei 2017 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/19/bek-houden-en-luisteren-feuten-9341949-a1559677

X Noot
2

«Wie een grote mond heeft verdient een lesje» – NRC Handelsblad, 21 mei 2017 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/21/wie-een-grote-mond-heeft-verdient-een-lesje-9727238-a1559819

X Noot
3

«Gedwongen urine drinken kweekt geen band» – NRC Handelsblad, 22 mei 2017 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/22/gedwongen-urine-drinken-kweekt-geen-band-9833150-a1559970

X Noot
4

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 278

Naar boven