Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-05-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2017Z06849".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-2327
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2017-05-24
Datum van uitgifte 2017-05-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2017Z06849
Indiener R.W. Knops
Indiener M.J.F. van Helvert
Indiener M.C.G. Keijzer
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-05-24
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat Nederland op het spoor is van contacten tussen hulporganisaties en smokkelbendes
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2017Z06849