Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-03-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2017Z03480".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-1498
Aanhangsel ah-tk-20162017-1549
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2017-03-03
Datum van uitgifte 2017-03-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2017Z03480
Indiener J.S. Voordewind
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-03-03
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De conferentie georganiseerd door een aan Hamas verbonden organisatie in Rotterdam
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2017Z03480