Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-02-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2017Z02778".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-1474
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2017-02-20
Datum van uitgifte 2017-02-20
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2017Z02778
Indiener M. de Graaf
Indiener G. Wilders
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-02-20
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De Al Houda-moskee in Geleen
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2017Z02778