Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2016Z22258".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-802
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2016-11-25
Datum van uitgifte 2016-11-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2016Z22258
Indiener R.M. Leijten
Indiener H.P.J. van Gerven
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-11-25
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Reclame van zorgverzekeraars die zich via direct mailings richt op mensen met een hoog inkomen of opleidingsniveau
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2016Z22258