Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2016Z21092".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-670
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2016-11-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2016Z21092
Indiener R.P. van Laar
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-11-14
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Vermeende grove schendingen van arbeidsrechten door het Nederlandse bloemenbedrijf Royal Van Zanten in Uganda
Uitgiftedatum 2016-11-14
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2016Z21092