Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-11-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2016Z20288".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20162017-630
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2016-11-03
Datum van uitgifte 2016-11-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2016Z20288
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener R.F.A. Oosenbrug
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-11-03
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De mobiele bereikbaarheid in Nederland
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2016-2017
Vraagnummer 2016Z20288