Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-20172016Z19346

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over de financiële curatele van de Belastingdienst (ingezonden 24 oktober 2016).

Vraag 1

Kunt u de volgende nog (gedeeltelijk) openstaande vragen één voor één beantwoorden:

  • de door de vaste commissie van Financiën gestelde schriftelijke vragen, zoals vastgesteld in de procedurevergadering, die op 16 september 2016 aan u zijn gestuurd met het verzoek ze binnen een week te beantwoorden (vragen van de leden van de CDA-fractie, nummers 6, 7, 8, 9, 11 en 16);

  • de vragen met betrekking tot de uitstroom in het over de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën en de Nationale schuld gestarte schriftelijk overleg van 26 september 2016, namelijk de vragen 7, 10 en 11 (Kamerstuk 34 550 IX, nr. 8);

  • de vragen die op 8 september 2016 gesteld zijn door de commissie Financiën over het bereikte akkoord over de uitstroom van de Belastingdienst en over de brief inhoudende de beantwoording van de onbeantwoorde vragen tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 1 juni 2016, en dan met name de vragen over pleegkinderen en de inkomensverklaringen buitenland?

Vraag 2

Kunt u de toegezegde onderzoeken die door de Auditdienst Rijk gedaan zijn en betrekking hebben op de investeringsagenda aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 3

Heeft de Algemene Rekenkamer een antwoord gestuurd op uw verzoek een onderzoek te doen? Is zij in staat het onderzoek voor december af te ronden?

Vraag 4

Kent u het bericht «Curatele leidt tot vacaturestop Belastingdienst»?1

Vraag 5

Klopt het dat er tot ten minste 24 oktober 2016 een verplichtingenstop geldt en dat er geen vacatures vervuld mogen worden?

Vraag 6

Klopt het dat de medewerkers van de Belastingdienst geïnformeerd zijn dat er tot nader order geen arbeidsvoorwaardengesprekken gevoerd mogen worden? Tot wanneer geldt dit?

Vraag 7

Klopt het dat alle events per direct afgeblazen zijn, zelfs als deze al helemaal georganiseerd waren?

Vraag 8

Klopt het dat alle employability-dagen in het kader van de ontwikkeling van medewerkers geschrapt zijn?

Vraag 9

Kunt u aangeven op welke wijze het stilleggen van het aannemen van nieuwe medewerkers, het schrappen van ontwikkelingsactiviteiten voor het personeel en het stilleggen van operationele activiteiten bijdraagt aan de continuïteit van de Belastingdienst?

Vraag 10

Leiden deze maatregelen zoals de vacaturestop tot meer continuïteitsproblemen omdat het vertrek van veel medewerkers zo niet kan worden opgevangen? Tot wanneer duurt elk van deze noodmaatregelen?

Vraag 11

Kunt u aangeven op welke wijze door de Belastingdienst bepaald moet worden of een bepaalde verplichting al dan niet onder de grens van € 100.000 valt en er dus tekenbevoegdheid is?

Vraag 12

Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 31 oktober aanstaande, beantwoorden?


X Noot
1

Financieel Dagblad 14 oktober 2016, «Curatele leidt tot vacaturestop Belastingdienst», https://fd.nl/economie-politiek/1171431/verplichtingen-en-vacaturestop-belastingdienst.