Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2016Z12047".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-3090
Aanhangsel ah-tk-20152016-3139
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2016-06-15
Datum van uitgifte 2016-06-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2016Z12047
Indiener T. Kuzu
Indiener S. Öztürk
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-06-15
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De racistische en discriminatoire gebeurtenissen in de weken 22 en 23
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2016Z12047