Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-06-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2016Z11615".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-3063
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2016-06-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2016Z11615
Indiener S. van Veldhoven
Indiener L. van Tongeren
Indiener R.K. Dik-Faber
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-06-09
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Het bericht dat er sprake is van een ophoping van kernafval in Petten door falende apparatuur en het bericht ‘De onverwachte drone-aanval op Petten’
Uitgiftedatum 2016-06-09
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2016Z11615