Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2016Z04793".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-1951
Aanhangsel ah-tk-20152016-2352
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2016-03-08
Datum van uitgifte 2016-03-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2016Z04793
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
Indiener S. van Veldhoven
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-08
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Hormoon verstorende stoffen en de relatie met de volksgezondheid
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2016Z04793