Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2016Z02887".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-1660
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2016-02-10
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2016Z02887
Indiener H.C.M. Krol
Indiener T. Kuzu
Indiener M.L. Thieme
Indiener J.J. (Jasper) van Dijk
Indiener K. Verhoeven
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-02-10
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De behandeling van de Mediawet in de Eerste Kamer
Uitgiftedatum 2016-02-10
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2016Z02887