Vraag van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over kleine klassen in het basisonderwijs (ingezonden 3 februari 2016).

Vraag 1

Kunt u de grafieken uit de brief over groepsgrootte in het basisonderwijs (figuur 1, 2 en 3) in tabelvorm aan de Kamer doen toekomen, zoals in de bijlage van het schriftelijke verslag over de ontwikkeling groepsgrootte in het basisonderwijs?1 2


X Noot
1

Kamerstuk 31 293, nr. 277

X Noot
2

Kamerstuk 31 293, nr. 255 (bijlage 1)

Naar boven