Vraag van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over kleine klassen in het basisonderwijs (ingezonden 3 februari 2016).

Antwoord van Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 9 februari 2016).

Vraag 1

Kunt u de grafieken uit de brief over groepsgrootte in het basisonderwijs (figuur 1, 2 en 3) in tabelvorm aan de Kamer doen toekomen, zoals in de bijlage van het schriftelijke verslag over de ontwikkeling groepsgrootte in het basisonderwijs?1 2

Antwoord 1

Ja.

Tabel bij figuur 1

Schooljaar

2011–2012

2012–2013

2013–2014

2014–2015

2015–2016

Gemiddelde groepsgrootte

22,6

22,8

23.3

23.3

23.3

Tabel bij figuur 2

Groepsgrootte

Percentage groepen

3

0,0%

5

0,0%

6

0,0%

7

0,1%

8

0,2%

9

0,2%

10

0,4%

11

0,4%

12

0,8%

13

0,9%

14

1,3%

15

2,2%

16

2,4%

17

3,3%

18

4,2%

19

5,0%

20

6,1%

21

6,9%

22

7,1%

23

7,5%

24

8,3%

25

7,7%

26

7,4%

27

7,1%

28

5,9%

29

5,3%

30

3,4%

31

2,6%

32

1,4%

33

0,7%

34

0,4%

35

0,3%

36

0,2%

37

0,1%

38

0,0%

41

0,0%

Tabel bij figuur 3

Groepsgrootte

Percentage scholen

8

0,2%

11

0,2%

12

0,4%

13

0,4%

11

1,4%

15

1,6%

16

2,1%

17

2,1%

18

2,7%

19

4,9%

20

5,6%

21

8,5%

22

9,1%

23

12,8%

24

15,7%

25

15,1%

26

8,3%

27

5,4%

28

2,1%

29

0,8%

30

0,4%


X Noot
1

Kamerstuk 31 293, nr. 277

X Noot
2

Kamerstuk 31 293, nr. 255 (bijlage 1)

Naar boven