Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-01-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2016Z01727".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-2071
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2016-01-28
Datum van uitgifte 2016-01-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2016Z01727
Indiener A. Schut-Welkzijn
Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-01-28
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Suwinet
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2016Z01727