Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z24277".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-1419
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-12-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z24277
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-12-11
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De betrokkenheid van bedrijven uit de Nederlandse financiële sector bij de bosbranden in Indonesië
Uitgiftedatum 2015-12-11
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2015Z24277