Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z22527".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-928
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-11-25
Datum van uitgifte 2015-11-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z22527
Indiener L.G.J. Voortman
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-25
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De schending van privacy door gemeenten in de jeugdzorg
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2015Z22527