Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z22521".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-902
Aanhangsel ah-tk-20152016-931
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-11-25
Datum van uitgifte 2015-11-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z22521
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-25
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat gebruikers van Popcorn Time schadeclaims kunnen verwachten
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2015-2016
Vraagnummer 2015Z22521