Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-08-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z14876".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20152016-26
Aanhangsel ah-tk-20152016-156
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-08-21
Datum van uitgifte 2015-08-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z14876
Indiener R.F.A. Oosenbrug
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-08-21
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De storing bij Ziggo ten gevolge van DDos-aanvallen
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2015Z14876