Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het uitblijven van luchtsteun in Srebrenica (ingezonden 30 juni 2015).

Vraag 1

Kent u het bericht «Nederland wist niet van einde luchtaanvallen op Servische doelen»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in mei 1995 afspraken om de bombardementen op Servische doelen op te schorten? Indien neen, kunt u aangeven wat u bekend is over (eventueel) gemaakte afspraken om geen luchtaanvallen meer uit te voeren?

Vraag 3

Is het waar dat de genoemde afspraak niet is gecommuniceerd met Nederland? Indien neen, wat zijn dan de feiten? Indien ja, hoe is dit mogelijk?

Vraag 4

Bent u bekend met documenten van genoemde landen waarin het besluit om de bombardementen op Servische doelen op te schorten wordt genoemd? Indien neen, bent u bereid inzage in dergelijke documenten te vragen aan uw collega’s in Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten en de Kamer hierover te informeren?


X Noot
1

Nederland wist niet van einde luchtaanvallen op Servische doelen, http://www.nrc.nl/nieuws/2015/06/29/nederland-wist-niet-van-einde-luchtaanvallen-op-servische-doelen/, 29 juni 2015.

Naar boven