Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z09299".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20142015-2614
Aanhangsel ah-tk-20142015-2754
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-05-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z09299
Indiener L.T. Bouwmeester
Indiener A.G. Wolbert
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-05-22
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel Privacyregels die de veiligheid en de gezondheid belemmeren
Uitgiftedatum 2015-05-22
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2015Z09299