Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z06754".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20142015-2062
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-04-14
Datum van uitgifte 2015-04-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z06754
Indiener C.J.E. Kooiman
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-04-14
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht ‘De jeugdwet, het CBS en… privacy’
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2015Z06754