Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-03-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z03624".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20142015-1655
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-03-02
Datum van uitgifte 2015-03-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z03624
Indiener M.M. van Toorenburg
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-03-02
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het bericht dat een gedetineerde een drone heeft binnengesmokkeld en laat vliegen binnen de penitentiaire inrichting
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2015Z03624