Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z01984".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20142015-1813
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-02-05
Datum van uitgifte 2015-02-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z01984
Indiener K. Verhoeven
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-05
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Afspraken tussen FOX en NOS
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2015Z01984