Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-01-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2015Z01130".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20142015-1259
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2015-01-23
Datum van uitgifte 2015-01-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2015Z01130
Indiener A.A.G.M. van Raak
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-01-23
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De uitlatingen van Snowden over Nederland en de NSA
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2015Z01130