Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2014Z18955".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20142015-458
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2014-10-28
Datum van uitgifte 2014-10-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2014Z18955
Indiener R.F.A. Oosenbrug
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-10-28
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het opvragen en het gebruik van het Burgerservicenummer door organisaties die daar niet bevoegd toe zijn
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2014-2015
Vraagnummer 2014Z18955