Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-07-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2014Z13370".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Aanhangsel ah-tk-20142015-185
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2014-07-14
Datum van uitgifte 2014-07-14
Documentstatus Opgemaakt
Identifier kv-tk-2014Z13370
Indiener J.J. van Klaveren
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-07-14
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De veel te linkse publieke omroep
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2013-2014
Vraagnummer 2014Z13370