Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de veel te linkse publieke omroep (ingezonden 14 juli 2014).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Raad van Cultuur: NPO te links»?1

Vraag 2

In hoeverre begrijpt u dat velen in Nederland de visie van de heer Weggeman, dat de publieke omroep een te hoog VARA-gehalte heeft, delen?

Vraag 3

Kunt u aangeven op welke wijze u de veel gehoorde en terechte kritiek, dat de publieke omroep veel te links georiënteerd is, meeneemt in uw beleid en hoe u deze linkse onevenwichtigheid tracht te herstellen?

Vraag 4

Bent u bereid zo spoedig mogelijk toe te werken naar de ontmanteling van de publieke omroep in haar huidige vorm en te komen tot een publieke omroep die slechts bestaat uit één neutraal informatief net? Zo neen, waarom niet?


X Noot
1

De Telegraaf, 11 juli 2014

Naar boven