Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-05-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2014Z08200".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2014-05-07
Datum van uitgifte 2014-05-07
Documentstatus Opgemaakt
Identifier kv-tk-2014Z08200
Indiener M. van Nispen
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-05-07
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De positie van de minderjarige in het erfrecht, de bescherming van het geërfde vermogen en het toezicht hierop
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2013-2014
Vraagnummer 2014Z08200