Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2014Z06411".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2014-04-08
Datum van uitgifte 2014-04-08
Documentstatus Opgemaakt
Identifier kv-tk-2014Z06411
Indiener L. Bontes
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Bestuur | Waterschappen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-04-08
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De oproep van de directievoorzitter van Vitens om de waterbelasting af te schaffen
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2013-2014
Vraagnummer 2014Z06411