Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2014Z05630".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2014-03-27
Datum van uitgifte 2014-03-27
Documentstatus Opgemaakt
Identifier kv-tk-2014Z05630
Indiener C.G. van der Staaij
Indiener R.K. Dik-Faber
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-03-27
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Het gebruiken van foetussen als energiebron
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2013-2014
Vraagnummer 2014Z05630