Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2013Z24901".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2013-12-17
Documentstatus Opgemaakt
Identifier kv-tk-2013Z24901
Indiener R. Bisschop
Onderwerp Verkeer | Water
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-12-17
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De inzameling van Klein Gevaarlijk Afval (KGA) en huisvuil in de binnenvaart
Uitgiftedatum 2013-12-17
Vergaderjaar 2013-2014
Vraagnummer 2013Z24901