Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-08-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2013Z16056".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2013-08-23
Datum van uitgifte 2013-08-23
Documentstatus Opgemaakt
Identifier kv-tk-2013Z16056
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Indiener J.S. Voordewind
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-08-23
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De voorgenomen uitzetting van een Irakees gezin met kinderen die onder toezicht zijn gesteld en uit huis zijn geplaatst
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2012-2013
Vraagnummer 2013Z16056