Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-04-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2013Z08053".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2013-04-19
Datum van uitgifte 2013-04-19
Documentstatus Opgemaakt
Identifier kv-tk-2013Z08053
Indiener R.F.A. Oosenbrug
Indiener T.M. Jadnanansing
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-04-19
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De onnodige verstrekking van GBA-uittreksels voor de leerlingenadministratie op scholen
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2012-2013
Vraagnummer 2013Z08053