Kamervragen zonder Antwoord

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVraagDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20122012Z13780

Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de dood van een Turkse arrestant in een politiecel (ingezonden 4 juli 2012).

Vraag 1

Herinnert u zich eerdere vragen over de dood van een Turkse arrestant in een politiecel?1

Vraag 2

Hebben de nabestaanden inmiddels volledige inzage gehad in de onderzoeken naar de gang van zaken rond het overlijden van de Turkse arrestant in een politiecel? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid alsnog alle beschikbare informatie met de directe nabestaanden te delen?


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012 nr. 471.