Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012471

Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de dood van een Turkse arrestant (ingezonden 7 oktober 2011).

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 28 oktober 2011). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 437.

Vraag 1

Kent u het bericht1 dat het Turkse autopsierapport van de Turkse man die eerder dit jaar overleed wezenlijk afwijkt van de Nederlandse bevindingen? Zo ja, hoe verklaart u deze verschillen?

Antwoord 1

Ja, het krantenbericht is bekend. Het Openbaar Ministerie heeft al voor het verschijnen van dit bericht meerdere verzoeken gedaan aan de (advocaat van de) nabestaanden van de overleden arrestant om het rapport te overleggen. Tot op heden is het gestelde rapport niet ontvangen. Het Openbaar Ministerie kan om die reden geen uitspraken doen over de inhoud van het rapport in vergelijking met het Nederlandse onderzoek.


X Noot
1

«Hart van dode Turkse arrestant is zoek», Noord Hollands Dagblad 4 oktober 2011.