Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-20123084

Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de dood van een Turkse arrestant in een politiecel (ingezonden 4 juli 2012).

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 17 juli 2012).

Vraag 1

Herinnert u zich eerdere vragen over de dood van een Turkse arrestant in een politiecel?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Hebben de nabestaanden inmiddels volledige inzage gehad in de onderzoeken naar de gang van zaken rond het overlijden van de Turkse arrestant in een politiecel? Zo nee, waarom niet?

Bent u bereid alsnog alle beschikbare informatie met de directe nabestaanden te delen?

Antwoord 2

Het Openbaar Ministerie heeft mij bericht dat de nabestaanden voortdurend op de hoogte worden gehouden over de voortgang in het onderzoek, en dat zij alle informatie hebben ontvangen die op dit moment verstrekt kan worden. Omdat het onderzoek nog loopt is het echter niet mogelijk om alle beschikbare informatie met hen te delen.


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012 nr. 471.