Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2012Z12549".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2012-06-21
Documentstatus Opgemaakt
Identifier kv-tk-2012Z12549
Indiener M.I. Hamer
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-21
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamervragen zonder Antwoord
Subrubriek Schriftelijke vragen
Taal nl
Titel De werkwijze van de gemeente Montfoort om goed bemiddelbare uitkeringsgerechtigden te detacheren met behoud van uitkering
Uitgiftedatum 2012-06-21
Vergaderjaar 2011-2012
Vraagnummer 2012Z12549