Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-02-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2012Z02385".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2012-02-09
Datum van uitgifte 2012-02-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2012Z02385
Indiener L. Jacobi
Indiener P.E. Smeets
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-02-09
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel De berichtgeving dat er wederom problemen zijn met de vaargeul tussen Holwerd en Nes op Ameland
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2011-2012
Vraagnummer 2012Z02385