Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-04-2011 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamervragen zonder Antwoord en heeft als identifier "kv-tk-2011Z07122".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2011-04-05
Datum van uitgifte 2011-04-05
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Identifier kv-tk-2011Z07122
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2011-04-05
Publicatienaam Kamervragen zonder antwoord
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamervragen zonder Antwoord
Taal nl
Titel Gebruikmaking van bedrijven en hun diensten van gedragsprofilering over internetgebruikers
Type kamervraag Schriftelijke vragen
Vergaderjaar 2010-2011
Vraagnummer 2011Z07122